Övgü’de Yaşam

Rehberlik

Rehberliğin amacı; bireyin, kendini gerçekleştirmesine yardım etmektir. Bireyin, kendini anlaması, problemlerini çözebilmesi, kendine uygun seçimler yaparak gerçekçi kararlar alabilmesi, çevresine dengeli ve sağlıklı bir şekilde uyum sağlayabilmesi psikolojik danışma ve rehberlik yardımının esasını oluşturan belirgin sonuçlarındandır. Kendini gerçekleştirmekte olan birey, daha verimlidir, hem kendisi hem de başkaları hakkında iyi düşüncelere sahiptir; insan değerlerine saygı duyar, onları benimser ve geliştirir. Kendini gerçekleştirmekte olan birey zamanının iyi kullanır; geçmişten çok geleceğe dönüktür; yaratıcıdır. Kendine saygı duyar ve kendini olduğu gibi kabul eder; değişmeye ve yeni yaşantılara açıktır. Kendini gerçekleştirme, birey için, yaşam boyu devam eden bir süreçtir. İşte, psikolojik danışma ve rehberlik yardımının amacı da yukarıda sıralanan özellikler bakımından bireyin yaşına uygun gelişim düzeyi bakımından en uygun seviyeye gelmesine yardımcı olmaktır.

 

Okulumuzda yapılan bireysel rehberlik hizmetlerinin temelinde her öğrencimizin kendine özgü özelliklere sahip birer birey olduğunu bilerek ihtiyaçları doğrultusunda çalışmalar yapılmaktadır.

 

Öğrencilerimizin kişilik gelişimleri takip edilerek, gelişim dönemlerinde karşılaştıkları problemler konusunda onlara yardımcı olmak amacı ile çalışmalar yürütülmektedir. Öğrencilerimiz, yalnızca sorun yaşanan alanlarda değil, güçlü oldukları alanlarda da desteklenerek özgüven duygusunu geliştirmelerine katkıda bulunulur. Rehberlik birimi tarafından öğrencilere bireysel görüşme, küçük ve büyük grup rehberliği, sınıf rehberliği, şeklinde gereksinimleri doğrultusunda hizmetler sunulmaktadır. Çalışmalar devam ederken gerekli görüldüğünde velilerle, sınıf ve ders öğretmenleri ile işbirliği çalışmaları yapılmaktadır. Öğrencilerimizin gelişim dönemleri, değerler, sınav sistemi, ders çalışma yöntemleri, davranış problemleri, karar verme ve kariyer farkındalığı konularında etkinlikler yapılmakta öğrencilerimizi motive etmek, dikkatlerini daha olumlu değerlere yönlendirmek ve farkındalık yaratmak amacı ile zaman zaman farklı konularda etkinlik ve projeler yürütülmektedir.

Okulumuzda, 5. 6. 7. ve 8. sınıf düzeyinde öğrencilerimizin, akademik, duygusal, sosyal gelişimleri ile birlikte bir üst programa hazırlık süreci de takip edilir. Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisi, bu süreçte öğrencileri bütüncül bir bakış açısıyla ele alarak, akademik, duygusal ve sosyal açıdan kendilerini tanımaları, ilgi ve yeteneklerini keşfetmeleri, bu doğrultuda kendileri için en uygun seçimi yapmalarına olanak sağlayacak çalışmalar yapar. Ayrıca yıl içerisinde gerçekleştirilen lise ziyaretleri ile öğrencilerimizin seçimini netleştirmesi hedeflenir

Danışmanımızla İletişime Geç