Kurumsal

Hakkımızda

Okul öncesi eğitimden liseye kadar öğrenci yetiştiren Övgü Okulları evrensel değerlere sahip, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, çağdaş, yaratıcı, araştırmacı öğrenciler yetiştirmeyi hedefler.

 

Eğitimde uzmanlaşmış, başarı odaklı çalışma sistemi ile Övgü Okulları, öğrencilerini gelecek başarılara taşımak için onları anlamakla eğitime başlar.

 

Övgü öğrencileri başarının mutluluk olduğunu bilen, kendini geliştirmeyi seven “mutlu öğrenciler” olarak hayata hazırlanırlar.

Misyonumuz

Milli Eğitim Temel Kanunu’nda yer alan amaçlara uygun, dürüst, okuyan, inceleyen, sorgulayan, sağlam karakterli, kendi ayakları üzerinde durabilen, düşüncelerini savunurken başkalarının düşünce ve haklarına saygı gösteren, görev ve sorumluluklarının bilincinde, ülkesine yararlı, vatan sevgisi güçlü, öğrendiği yabancı dillerle dünyayı takip eden, milli ve evrensel değerleri özümseyip benimseyen, erdemli, Atatürk ilke ve inkılapları ışığında, başarılı, mutlu ve özgüven sahibi gençler yetiştirmektir.

Vizyonumuz

Türk Milli Eğitim sisteminin genel amaç ve temel ilkeleri doğrultusunda; eğitim ve öğretim için her türlü fırsatın sağlandığı, geleceğe hazır, bilgili, becerikli, yaratıcı, girişken, dünyaya uyumlu ve iyi ahlaka sahip, erdemli öğrencilerin yetiştirildiği, bulunduğu çevrede önde gelen, tercih edilen bir okul olmaktır.

Danışmanımızla İletişime Geç