İlkokul

Eğitim Öğretim Anlayışı

İlkokul düzeyinde amacımız, okulu bir yaşam biçimi olarak benimsemiş, öğrenmekten keyif alan, sorumluluklarını bilen, evrensel değerlere sahip, akademik alanda olduğu kadar sosyal alanda da donanımlı mutlu, başarılı bireyler yetiştirmektir. Bunu sağlarken, her öğrencimizin kendine özgü ve biricik olduğunu bilerek, onların ilgi ve yeteneklerine eğilerek güçlü yönlerini destekleyip zayıf yönlerini güçlendirerek çalışmalarımızı şekillendiriyor ve sürdürüyoruz.

 

İlkokulda öğrenmenin sınıf ortamında gerçekleşmesi gerektiğini biliyor öğrencilerimizin aileleri ile evde geçirecekleri oyun ve dinlenme zamanlarını en verimli şekilde değerlendirmelerine fırsat tanıyoruz.

 

Özel Övgü İlkokulunda hedefimiz; çocuklarımızı kendilerini rahat ifade edebildikleri, birer birey olarak sevilip değerli olduklarını hissettikleri, güvenli bir ortam içinde mutlu bireyler olarak yetiştirmektir.

İlkokul Öğretmenleri

songul-osmanagaoglu-sinif-ogretmeni-zumre-baskani
Songül Osmanağaoğlu

Sınıf Öğretmeni

duygu-balci-ritim
Duygu Balcı

Müzik

elvan-bal-cimnastik-zumre-baskani
Elvan Bal

Beden Eğitimi Öğretmeni

Gamze Sönmez

Görsel Sanatlar

songul-turgut-ingilizce
Songül Turğut

İngilizce Öğretmeni

ayse-ozlem-duran-drama
Ayşe Özlem Duran

Drama

aydan
A. AYDAN YETKİN

Dans Öğretmeni

koraycan-albay
KORAYCAN ALBAY

Satranç Öğretmeni

Dil Programı

Özel Övgü İlkokulu olarak, dinleme, konuşma, okuma, yazma ve eleştirel düşünme becerileri kazandırmaya yönelik bir programla öğrencilerimizin en iyi şekilde İngilizce öğrenmelerini amaçlamaktayız. Kendi kültürü kadar diğer kültürlerin de farkında olup onlara saygıyla yaklaşan, dünya ile iletişim içinde olan öğrenciler yetiştirmek ve kendilerini İngilizce yazılı ve sözlü ifade edebilmeleri için potansiyellerini ortaya koymaya teşvik etmekteyiz.

 

Bu noktada İngilizcenin modern ve güncel kullanımına uygun, her türlü teknolojik donanıma sahip öğrenme ortamlarında , en etkin kaynaklarla ve mesleğini çok seven öğretmenlerle öğretilmesi bizim çıkış noktamızdır.
İki ana koldan ilerleyen İngilizce programımızda öğrencilerimiz, müfredatlar –arası geçişler sunan, öğrenmeyi sınıf ortamında sınırlamayan online platformları bulunan ,dilin günlük kullanımlarına doğru adaptasyonu sunan farklı öğrenme materyallerini eğlenceli bir şekilde kullanma fırsatı bulmaktadırlar.

 

İletişim, yaratıcılık, , araştırma tekniklerine dayalı; bireysel, ikili ve grup olarak çalışıp öğrendikleri, dili etkin kullanabildikleri sunum becerilerini geliştirecekleri metotlarla İngilizce konuşabilen öğrenciler yetiştirmek en büyük kazanımımızdır.

ALMANCA

Günümüz dünyasında Bir yabancı dil bilmek zorunlulukken artık iki yabancı dil bilmek önem taşıyor hale gelmiştir. Öğrendiğiniz her dil iletişim bağlantılarınızı güçlendirirken, sosyal ve kariyer hayatımızı ı birkaç adım öne taşıyacak ve çocuklarımızın gelecek için daha güçlü adımlar atmasına imkan sağlayacaktır. İşte bu gerekçelerle gerek bilimsel, gerekse ticari alanlarda yaygın olarak kullanılan Almanca, okulumuzda 3. Sınıf seviyesinden itibaren haftada 2 ders saati ile yoğun İngilizce programımıza eşlik etmektedir.Yabancı dil olarak hedefimiz, öğrencilerimize öncelikle dili sevdirmek ve dil öğrenirken farklı kültürleri de tanımalarını sağlamak ve farkındalık yaratmak ve ortaokul sonu itibari ile A1+ CEFR seviyesine çıkarmaktır

Branş Dersleri

  • İngilizce
  • Satranç
  • Drama
  • Dans
  • Müzik
  • Görsel Sanatlar
  • Jimnastik

Akademik Program

Türkçe dersleri öğrencilerimizin hayat boyu kullanabilecekleri sözlü iletişim, okuma ve yazma ile ilgili dil becerilerini ve zihinsel becerileri kazanmaları, bu becerileri kullanarak kendilerini bireysel ve sosyal yönden geliştirmeleri, etkili iletişim kurmaları, okuma ve yazma alışkanlığı edinmelerini sağlayacak şekilde eğlenceli bir öğrenme ortamı oluşturularak hikayeler ve yaşamdan örneklerle işlenir.

Matematik dersinde konular pekiştirici etkinlikler ve oyunlar ile öğrenilir. Görseller incelenerek uzamsal ilişkiler kavranır ve tekrar edilir. Klasik yöntemlerin dışında oyun ve etkinliklerle çocuk derse dahil edilir ve kalıcı öğrenme yaşantıları oluşturulur. Sezgisel ve yaratıcı düşünme becerisini geliştirici yöntem ve teknikler kullanılır.

Okulumuzda Hayat Bilgisi dersi çocuklarımızın hayata hazırlandığı, temel yaşam becerileri kazandığı bir ders olarak görülür. Öğrencilerimiz bu derste önce kendini tanıtmayı öğrenir, kendi özelliklerini yakından tanır, arkadaşlarıyla benzer ve farklı yönlerini karşılaştırabilir. Okul ve sınıf kurallarını nedenleriyle birlikte öğrenir ve açıklar. Milli ve evrensel değerleri öğrenir, işbirliği ve sorumluluk kavramlarının toplum yaşamındaki önemini benimser. Deney ve gözlemlerle, yaparak ve yaşayarak işlenen bu derste öğrencilerimizin gerçek hayata en iyi şekilde hazırlanması hedeflenir.

İlkokulda Bir Gün

9.00-9.20 Kahvaltı ile güne başlıyoruz

9.20-12.10 Satrançtan dansa, yabancı dilden dramaya günlük programda yer alan çalışmalar uygulanmaya başlanır

12.10-12.50 Öğlen yemeği ve oyun saati ile küçük bir mola veriyoruz

14.20-14.40 İkindi beslenmesi saatimiz

16.00 Gün sonu

Biz Sizi Arayalım

Danışmanımızla İletişime Geç