Övgü’de Yaşam

Görsel Sanatlar Atölyesi

Okulumuzda uygulanan Görsel Sanatlar dersinin amacı görsel zekayı geliştirme üzerinedir. Öte yandan bireylerin estetik değer yargılarını olgunlaştırarak, giderek toplumsallaşmalarını sağlamaktır. Bireyler bakmak ve görmek arasındaki farkı anladıklarında, olgular ve olaylar arasında analitik düşünebileceklerdir. Görme biçimi değişen bireylerin diğer derslerde algısal farkındalığı daha çok artacaktır.

 

Bu amaçlar doğrultusunda anasınıfından 8. sınıfa kadar tüm öğrencilerimizin görsel sanatlar dersini gerçekleştirdiğimiz atölyemiz profesyonel donanımı ile öğrencilerimizin derse olan ilgisini artıracak şekilde tasarlanmıştır.

Danışmanımızla İletişime Geç